2011 · "Samfundets krav til kommuner og regioner 2020" - Gjensidiges Skandinaviske konference