2010 · Fra offline til online - fra print til digital - turismens nye digitale kommunikationsplatforme og forretningsmodeller