2009 · Risiko og økonomi i et fremadrettet perspektiv