2009 · Landskursus for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker