2009 · Landskursus for Kardiologiske og thoraxkirurgiske sygeplejersker