2008 · Sundhedsstyrelsen: Planlægning af sundhedsberedskabet i regioner og kommuner