2007 · Sundhedsstyrelsen: Planlægning af sundbedsberedskabet i regioner og kommuner